Disclaimer

Prijzen & aanbiedingen

De prijzen op onze website komen voort uit een geautomatiseerd systeem. Alhoewel dit systeem geautomatiseerd is, kunnen hier fouten in ontstaan. In het geval van een fout zal de wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht. De wederpartij krijgt het product vervolgens aangeboden voor de correcte prijs. De wederpartij kan ervoor kiezen niet akkoord te gaan met de nieuwe prijsstelling. De bestelling komt dan te vervallen.

De prijzen zoals deze staan vermeld op de website zijn in euro's en exclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Een aanbieding en/of prijsopgave van aanbieder bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order.

Aanbieder behoudt zich het recht haar prijzen en tarieven te wijzigen.

Afbeeldingen & Specificaties

Alle afbeeldingen, tekeningen, kleuren e.d. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

In samenwerking met een derde partij worden specificaties tot stand gebracht. Er wordt veel zorg besteed aan het verstrekken van actuele en correcte informatie. Aanbieder kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele (typ)fouten.