Algemene voorwaarden

1. Algemeen

AVProfShop.nl is de online store van AV Sales B.V. te Nijkerk.

Op alle bestellingen en aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de Algemene Voorwaarden akkoord gaat. 

De volledige Algemene Voorwaarden zijn hier te downloaden en tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:

AV Sales B.V.
Gildenstraat 5
3861 RG Nijkerk

Tel: 033-2460499 op werkdagen tussen 9:00 - 17:30

E-mail: Info@avprofshop.nl

 

Indien u uw bestelling vooruit wenst te betalen, dan dient u gebruik te maken van onderstaande gegevens:

ABN-AMRO: 47.37.75.174
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL95ABNA0473775174

Ten name van: AV ProfShop te Nijkerk

Kvk: 08063484 

BTW: 82.01.88.001.B01

 

1.1 Disclaimer

Prijzen & aanbiedingen

De prijzen op onze website komen voort uit een geautomatiseerd systeem. Alhoewel dit systeem geautomatiseerd is, kunnen hier fouten in ontstaan. In het geval van een fout zal de wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht. De wederpartij krijgt het product vervolgens aangeboden voor de correcte prijs. De wederpartij kan ervoor kiezen niet akkoord te gaan met de nieuwe prijsstelling. De bestelling komt dan te vervallen.

De prijzen zoals deze staan vermeld op de website zijn in euro's en exclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Een aanbieding en/of prijsopgave van aanbieder bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order.

Aanbieder behoudt zich het recht haar prijzen en tarieven te wijzigen.

Afbeeldingen & Specificaties

Alle afbeeldingen, tekeningen, kleuren e.d. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

In samenwerking met een derde partij worden specificaties tot stand gebracht. Er wordt veel zorg besteed aan het verstrekken van actuele en correcte informatie. Aanbieder kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele (typ)fouten. 

 

1.2 Privacy

 

Persoonsgegevens

Aanbieder neemt bij het plaatsen van een bestelling, uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres in haar database op.
Deze gegevens dient u eenmalig in te vullen wanneer u een account op de website aanmaakt.

Aanbieder zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en deze zullen niet worden vrijgegeven aan derden.

Indien er gegevens zijn die wederpartij wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kan wederpartij dit via post, fax of e-mail aan aanbieder melden.

Verkeersgegevens

Verkeersgegevens zijn anonieme data; bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina binnen onze website bezocht wordt, welke browsers bezoekers gebruiken en de tijdstippen waarop onze website wordt bezocht. Deze gegevens worden op geen enkele manier verbonden met de persoonlijke gegevens. Ook deze informatie is vertrouwelijk

 

2. Bestellen

Online

U kiest het product naar keuze en drukt op "Bestel". 

U komt in het winkelmandje en daar kiest u uw leveringsmethode en betaalwijze. 

Als u dit heeft gedaan dient u uw persoonlijke gegevens in te voeren. Hierna drukt u op "Bestelling plaatsen".

U bestelling is geplaatst en u krijgt online uw orderbevestiging te zien. Ook zult u deze via de e-mail ontvangen.

 

2.2 Levertijd

Levering

Producten die u via AVProfShop.nl bestelt, kunnen mits deze op voorraad zijn, binnen 24 tot 48 uur worden afgeleverd. Het voorraad label van een artikel kan afwijken van de daadwerkelijke voorraad in verband met de verkoop van onze showroom. Mocht dit het geval zijn kunnen we over het algemeen leveren tussen 2-4 werkdagen. Wilt u de exacte voorraad weten neem dan contact op met de klantenservice. We proberen de voorraad continue up-to-date te houden.

Afhandeling

Termijn van afhandeling gaat in op de eerst volgende werkdag na ontvangst van de opdrachtbevestiging en betaling.

Bij het niet op voorraad zijn of een lange levertijd van het product zal de wederpartij binnen 3 werkdagen op de hoogte worden gebracht van deze levertijd door de aanbieder. Dit gebeurt via de e-mail.

De door de aanbieder vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere acties tegen aanbieder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Afleveradres

Indien het afleveradres van wederpartij afwijkt, zal aanbieder trachten het pakket op dit afleveradres van wederpartij te bezorgen. Aanbieder kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien het pakket toch op het adres van de wederpartij wordt afgeleverd.

 

3. Bezorgmethoden

 Wijze van transport

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door aanbieder, zonder dat aanbieder hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. 

 

Post NL

De producten zullen worden verzonden per Post NL. 

 

Op de dag van verzending zal wederpartij per e-mail op de hoogte worden gesteld. Post NL zal het pakket binnen 1 a 2 werkdagen bij wederpartij afleveren. Mocht wederpartij niet aanwezig zijn bij aflevering dan zal Post NL wederpartij hiervan op de hoogte brengen. Wederpartij kan het pakket in een tijdsbestek van 3 weken afhalen op het postkantoor. Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele nalatigheid door Post NL.

Koeriersdienst Aanbieder

Bestellingen kunnen ook worden afgeleverd via eigen vervoer van aanbieder. Aanbieder neemt van tevoren contact met wederpartij op om een afspraak voor aflevering te maken.

Deelzendingen

Aanbieder behoudt zich het recht bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

Afleveradres

Bij een bestelling is het mogelijk om een ander afleveradres op te geven door de wederpartij. Dit is mogelijk in het opmerkingenveld.

Aanbieder kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien het pakket toch op het factuuradres wordt afgeleverd.

 

3.1 Afhalen

Afhalen is alleen mogelijk na telefonisch contact met de aanbieder.

Op het adres:

Gildenstraat 5

3861 RG Nijkerk

 

Op werkdagen tussen: 9:00 - 17:00

 

4. Betalingsmogelijkheden

 Vooruitbetaling

Bij het bestelformulier kunt u aangeven dat u de bestelling vooruit wilt betalen. U zult een bevestiging via e-mail ontvangen waarin staat uitgelegd hoe u het geldbedrag kunt overmaken. Zodra wij de betaling van u binnen hebben gekregen zullen wij het artikel gaan bestellen. Wij zullen u binnen 2 a 3 werkdagen op de hoogte brengen van de levertijd.

Rembours

Als u kiest voor betaling onder rembours, dan dient u het verschuldigde bedrag contant te betalen aan een van de vervoerders.

  • Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal de levering onder rembours plaatsvinden. De wederpartij zal aan de deur of, indien wederpartij niet thuis is, op het postkantoor aan TPG Post het verschuldigde bedrag te moeten voldoen.

Verzendkosten

Afhankelijk van het soort product en de manier van verzenden worden verschillende verzendkosten in rekening gebracht. Deze zijn in de bestellingprocedure opgenomen en, tenzij anders vermeld, overeengekomen.

 

5. Aflevering en retourneren

Schade

Wederpartij dient het product bij aflevering te controleren op eventuele schade. Bij schade dient dit te worden vermeld op de vrachtbief en /of aflevering bon. Schade dient binnen 24 uur aan aanbieder gemeld te worden.

Ontvangen van een verkeerd product

Aangezien de afhandeling van de bestelling handmatig wordt verricht is het niet uitgesloten dat hierin een fout wordt gemaakt. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat wederpartij een verkeerd product zal ontvangen. U dient binnen 24 uur contact met aanbieder op te nemen door middel van e-mail of telefonisch contact. Aanbieder zal dit probleem zo snel mogelijk voor wederpartij proberen op te lossen.

Zending weigering

Indien zendingen door weigering van wederpartij of onjuiste verstrekte gegevens van de wederpartij retour komen bij aanbieder, worden bij her zending naar wederpartij driemaal de oorspronkelijke verzendkosten in rekening gebracht (aangezien TPG Post ook de retourzending bij aanbieder in rekening brengt)

Retour gezonden zaken

Al onze aangeboden producten betreffen professionele producten welke ook geschikt zijn voor gebruik door consumenten.
Wij gaan ervan uit dat u zich daardoor vooraf voldoende heeft geïnformeerd of het product daadwerkelijk geschikt is voor u. Mocht u een product willen testen voor aankoop neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Een product retour sturen, hiervoor rekenen wij u 20% restocking kosten

Met uitsluiting van spare parts van Sony, deze producten worden uitsluitend op verzoek besteld en gefabriceerd.

Aanbieder accepteert alleen retourzendingen waar een schriftelijk overeenkomst mee is afgesloten. Retour zenden van apparatuur kan uitsluitend via een retour nummer die door aanbieder zal worden verstrekt. Aanbieder aanvaardt retour zendingen uitsluitend in originele, gesloten verpakking en in de staat waar aanbieder de goederen naar wederpartij heeft toegezonden.

De kosten van het terugzenden van het bestelde zijn geheel voor rekening van de wederpartij.

 

6. Risico

Verlies of beschadiging

Alle bestelde goederen worden af pand van aanbieder verkocht.

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over, zodra het bestelde het pand van aanbieder zal verlaten. Wederpartij dient zichzelf hiervoor in te dekken.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

 

De eigendom van de geleverde zaken wordt door aanbieder uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

 

8. Garantie

Fabrieksgarantie

In Nederland is de fabrieksgarantie van het nieuwe apparatuur voor bijna alle merken 1 jaar. Met vragen over garantietermijn kan wederpartij zich wenden tot aanbieder of wederpartij kan zich bij de desbetreffende fabrikant laten informeren.

Defecten buiten het garantiejaar

Hiervoor kan wederpartij evt. contact met aanbieder opnemen. Aanbieder kan aan wederpartij een optie aanbieden voor reparatie.

 

9. Aansprakelijkheid

 Aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel.